خانه - کاربردها

کاربردها

کاربردهای پیجرهای AHK در مراکز مختلف

کاربرد پیجر برای بیمارستان ها

با توجه به شرایط مراجعه کنندگان به بیمارستان ها برای نظم در نوبت دهی و رسیدگی به امور بیماران می توان از پیجرها استفاده نمود.

کاربرد پیجر برای رستوران ها

 با استفاده از سیستم درخواست سرویس در رستوران به جهت افزایش رضایت مشتریان می توان راحت تر،سریع تر و منظم تر به درخواست آنان رسیدگی کرد.

کاربرد پیجر برای فودکورت ها

از آنجایی که نظم و سرعت در خدمت رسانی در فودکورت ها اهمیت زیادی دارد می توان برای سیستم نوبت دهی در آن از پیجرهای لرزشی استفاده نمود.

کاربرد پیجر برای خانه های سالمندان

با توجه به شرایط حساس حاکم در خانه سالمندان همچنین برای حفظ آرامش و سرعت در خدمت رسانی به سالمندان می توان از پیجرها استفاده نمود.

کاربرد پیجر برای کارواش ها

محیط کارواش معمولا با سروصدا و هرج و مرج همراه است،با توجه به اهمیت سرعت و نظم برای خدمت رسانی در آن می توان از سیستم پیجر استفاده نمود.

کاربرد پیجر برای هتل ها

یکی از تجهیزاتی که در هتل ها می تواند با به وجود آوردن نظم و سرعت در خدمت رسانی درصد رضایتمندی مهمانان هتل را افزایش دهد ، پیجرها می باشند.

کاربرد پیجر برای سالن های زیبایی

در سالن های زیبایی بزرگ و شلوغ که استفاده از سیستم نوبت دهی مناسب (پیجر)می تواند در ایجاد نظم و سرعت در خدمت رسانی تاثیرگذار باشد.

کاربرد پیجر برای استخرها

برای ایجاد رفاه و آسایش افراد همچنین رسیدگی به امور و مدیریت صف در بوفه ی استخرها می توان از پیجر استفاده نمود.

کاربرد پیجر برای سازمان ها و ادارات

برای فراخوانی کارکنان و نیروهای خدماتی جهت تسریع در امور اداری همچنین به عنوان سیستم نوبت دهی در مراکز خدماتی مورد استفاده قرار می گیرد.
۱/۵ - (۱ امتیاز)