همچنین از دیگر کاربردهای این سیستم در هتل ها می توان به فراخوانی کارمندان ، حراست و نگهبان به اتاق مدیریت و سایر اتاق ها اشاره کرد. این امر موجب صرفه جویی در زمان مهمان و مجموعه ، سرعت در رسیدگی ، مدیریت و کنترل درخواست ها و در نهایت جلوگیری از بی نظمی در خدمت رسانی می گردد. از دیگر مزایای استفاده از این سیستم باید به از بین رفتن تماس های غیرضروری داخلی و دیگر راه های ارتباطی مانند صدا زدن افراد اشاره نمود که تاثیر بسیار زیادی در کاهش سر و صدا و ازدحام و افزایش رضایت مشتری دارد.