کاربری پیجر در کارواش به این صورت بوده که به هر مشتری هنگام ورود به محیط کارواش پس از ثبت سفارش یک پیجر به عنوان نوبت فرد تعلق می گیرد در این حین با توجه به برد بالای پیجرهای AHK مشتری می تواند تا اتمام شست و شوی خودرو، زمان خود را در بوفه یا دیگر مکان های تعیین شده برای انتظار در کارواش سپری کند.پس از آماده شدن خودرو ، متصدی کارواش با استفاده از صفحه کلید ، شماره ی نوبت مورد نظر را برای تحویل خودرو فراخوانی کرده و مشتری را توسط هشدارهای لرزشی ، صوتی و نوری که جایگزینی مناسب برای روش های سنتی مانند صدا زدن یا داد زدن به شمار می رود ، مطلع می سازد همچنین می توان از پیجر برای نوبت دهی در بوفه ی کارواش ها استفاده نمود.