در بیمارستان ها و درمانگاه ها و تمامی مراکز درمانی رسیدگی و آگاهی از شرایط بیمار اهمیت بالایی دارد. از این رو با استفاده از سیستم درخواست سرویس و یا نصب شاسی بالای تخت ها ، بیمار و یا همراه وی می تواند در مواقع اضطراری و در هنگام نیاز با فشردن شاسی ، پرستار و یا دکتر را به وسیله مچ بند و یا تابلو نمایشگر خبردار کند تا هرچه سریع تر به شرایط او رسیدگی شود. با این روش سرعت در خدمت رسانی به بیماران در شرایط اضطراری بسیار افزایش می یابد و در مواقع حساس حتی می تواند موجب نجات جان بیماران شود.

همچنین از این سیستم می توان برای فراخوانی پزشکان به جای استفاده از بلندگوی بیمارستان و جلوگیری از ایجاد آلودگی صوتی بهره گرفت. به صورتی که فرد با وارد کردن شماره ی پزشک و پرستار مورد نظر ، وی را از طریق لرزش مچ بند از درخواست خود مطلع می سازد.